Avaliación de Proxectos de Educación para o Desenvolvemento

Esta primavera de 2021 levamos a cabo o servizo de Avaliación de solicitudes presentadas á convocatoria 2021 de axudas e subvencións para proxectos de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global da Xunta de Galicia. A nosa equipa está especializada en educación e cooperación ao desenvolvemento, estes sectores forman parte da nosa bagaxe profesional. Desta vez Arabías uniuse as compañeiras de Feitoría Verde e de Atalaia, para garantir a maior especialización e profesionalidade neste servizo.